Nemrég keltett nagy botrányt, hogy egy lengyel vágóhídról beteg állatok – ott marhák – romlott húsa is kikerült. Hogyan lehet garantálni, hogy ilyen például Mohácson ne fordulhasson elő?

Mind a telepeken, mind a vágóhídon kiemelt figyelmet fordítunk az állatjólétre, aminek elvi és gyakorlati okai is vannak. A Bonafarm Csoport működési kultúrájába nem fér bele az állatokkal nem megfelelő bánásmód. A csoport tevékenysége teljes termékpályákat fed le, így minden szinten elkötelezettek vagyunk az állatok minimálisan jogszabályban előírt, de leginkább azon túlmutató kezelése mellett. Gyenge, beteg, szállításra alkalmatlan állatok nem hagyhatják el a sertéstelepeket, ilyen állatok nem kerülnek be a vágóhídra. Azok az állatok, amelyek esetleg szállítás során sérülnek, utoljára, kíméletes módon kerülnek lehajtásra, kezelésük külön történik. A vágóhídon folyamatosan jelen van hatósági állatorvos, aki felügyeli mind az állatok egészségi állapotát, mind a velük való bánásmódot. Nagyon fontos számunkra termékeink magas minősége, amelyet erősen befolyásol az, ha az állat stresszes. Így tehát termékeink minőségének fenntartása érdekében is fontos, hogy az állatokat kíméletes, stresszmentes környezetben kezeljük.

A fogyasztók számára fontos az élelmiszerek eredetének ismerete. Az MCS Vágóhíd termékeinél – a csomagoltaknál is – ezt meg tudják oldani? Hogyan tudják garantálni az adatok megbízhatóságát? Milyen ellenőrzéseket végez az MCS Vágóhíd, illetve a Bonafarm, vagy végeznek a független auditorok?

Minden élelmiszerüzem jogszabályban előírt kötelessége a nyomonkövetés biztosítása. Az MCS Vágóhídra beérkező sertéseket már a szállítójárműről kijelölt, a telephely nevével (ahonnan a sertés érkezett) megjelölt folyosókra hajtjuk. Vállalatirányítási rendszerünkben rögzítjük a napi vágási sorszám mellé a telephely nevét, így pontosan visszakövethető, hogy adott napon, adott sorszámon mely telephelyről kerültek sertések vágásra. Minden termékünk tételszámmal (lot számmal) azonosított, amely lot számból kiderül a darabolás napja, a darabolás napjából pedig a vágás napja. A vágóhíd szigorú, nemzetközileg elismert élelmiszerbiztonsági rendszereket működtet, amely követelményeknek való megfelelést független tanúsító szervezet auditorai ellenőriznek évente. Ezek mellett évente több alkalommal is végez belső auditot a Bonafarm Csoport saját belső auditor csapata, akik a vonatkozó jogszabályi, alkalmazott élelmiszer-biztonsági és minőségirányítási rendszer, valamint tulajdonosi elvárások alapján ellenőrzik a működést. Ezen ellenőrzések során mind a külső, mind a belső auditorok végeznek nyomonkövetési tesztet, ahol igazoljuk az alkalmazott rendszerünk pontosságát.

A visszavezethetőség vonatkozik a feletetett takarmányokra is?

A Bonafarm Csoport működése és tagvállalatainak tevékenysége lefedi a teljes termékpályát, így a Bonafarm Csoport saját telephelyeiről, valamint integrációs partnereitől származó sertések esetében a nyomonkövetést és az információkat vissza tudjuk követni egészen a takarmányig.

A Pick Friss hús termékcsalád GMO- és antibiotikum mentessége hogyan garantálható? E termékek alapanyagait – beleértve a takarmányt is – teljes egészében a Bonafarm Csoport cégein belül állítják elő?

A Pick Friss hús termékcsaládhoz az alapanyagot 100 százalékban a Bonafarm Csoport saját állattartó telepei, a takarmányt pedig saját takarmánykeverőink biztosítják. Ez lehetővé teszi, hogy már a takarmánykeverőkbe bekerülő alapanyagokat ellenőrizzük és meghatározzuk azok minőségét. A GMO mentességet rendszeres mintavétellel saját laboratóriumunkban akkreditált módszerrel ellenőrizzük. Saját hízótelepeinken megszüntettük az állomány szintű antibiotikumos kezeléseket. Ez azt jelenti, hogy takarmányba adagolt gyógyszeres kezeléseket nem alkalmazunk. Amennyiben egy állatnak a hízlalás során elkerülhetetlen antibiotikumos kezelés, azt egyedileg, elkülönítetten végezzük. Minden kezelést dokumentálunk, így egy-egy ciklus kezelései nyomonkövethetők.  

A GMO-mentességet hogyan érik el?

A Bonafarm Csoport 6 takarmánykeverőben állít elő takarmányt. A 6 keverőből 3 keverőt teljes mértékben GMO-mentes termelésre állítottunk át, hogy minimalizáljuk a keresztszennyeződések kockázatát. Ezekbe a keverőkbe csak GMO-mentes alapanyagok és adalékanyagok kerülnek be, amely mentességet laborvizsgálatokkal (mintavételi terv alapján, saját laborban, akkreditált módszerrel), illetve beszállítói nyilatkozatokkal igazolunk és követünk nyomon. Mintát nem csak az alapanyagokból, hanem szúrópróba szerűen a kész takarmányokból is veszünk.

Mi történik, ha egy-egy állat megbetegszik? Ez borítja az adott állomány antibiotikum-menteségét?

Amennyiben egy állat megbetegszik, kezelését elkülönítetten, egyedileg végezzük el. Ez két okból is fontos, egyrészt azért, hogy a betegség ne terjedjen szét a teljes ólban, másrészt azért, hogy az állat nem megfelelő közérzetét és állapotát, esetleges fájdalmait a lehető legrövidebb időre szorítsuk. Ilyen egyedi esetek nem borítják a hízófázisban takarmánnyal nem alkalmazott antibiotikumos kezelésünkkel kapcsolatos állításunkat.

A technológiában is elkülönítve kezelik ezeket a termékeket? Milyen ellenőrzéseken kell átmenniük amíg a boltokba kerülnek?

A mohácsi vágóhíd a prémium hús alapanyagául szolgáló sertéseket elkülönítetten, a vágási napok elején vágja, és másnap szintén a nap elején darabolja. A prémium alapanyag feldolgozása után a szalagokat „kijáratja”, hogy időben is megfelelően elkülönüljenek ezek a termékek.

Mire alapozzák, hogy a Pick Friss hús termékcsalád minősége kiemelkedik a hazai sertéshús-kínálatból?

A hús minőségét nagyban befolyásolja a sertéseket a hízlalás során és a vágást megelőzően ért bánásmód. Telepeinken ezért tartottuk fontosnak magas szintre emelni az állatok kezelését, környezetük gazdagítását. A stresszmentes, nagyobb élettér, nyugodt, a sertések habitusához alkalmazkodó játékokkal gazdagított környezet megalapozza a jó minőségű hús kialakulását. A nyugodt fel -és lehajtás valamint a rövid, maximum 150 kilométerről történő szállítás minimalizálja a stresszes időszakot annak érdekében, hogy a megtermelt jó hús alapanyag esetleges stressz miatt se veszítsen a minőségéből. Ez, valamint a GMO- és antibiotikum-mentes takarmányozás ad alapot arra, hogy termékeink kiemelkedhessenek a hazai sertéshús kínálatból. 

Milyen állatjóléti követelményeket írnak elő a hizlaláskor és a szállításkor, ezek hogyan viszonyulnak a hazai, illetve az uniós jogszabályi előírásokhoz?

A hízlalás során az uniós illetve hazai előírásokban szereplő 0,65 négyzetméter/állattal szemben telepeinken 1 négyzetméter/állat férőhelyet biztosítunk. Minden kutricába teszünk olyan játékokat, amelyek alkalmazkodnak a sertések kíváncsi, játékos természetéhez, így egymás bántásának kockázata minimalizálható, illetve a sertések a hízlalás során a természetükhöz közeli környezetben töltik idejüket. A szállítási időt lecsökkentettük maximum 2 órára (minden telepünk maximum 150 kilométerre van a vágóhídtól), hogy a szállítást, mint stresszfaktort a lehető legrövidebb időre szűkítsük.