Az egy évvel azelőtti 1084 milliárd forintos értéknél magasabb, 1125 milliárd forintot tett ki a teljes agrárgazdaság hitelállománya 2018. december 31-én – áll az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) pénzügyi hírlevelében. Ezen belül a mezőgazdasági hitelállomány 623 milliárd, az élelmiszeripari pedig 502 milliárd forintot jelentett, és a teljes ágazati hitelállomány 51,8 százaléka piaci alapú hitel volt.

Utóbbi az élelmiszeriparban magasabb, de mindkét területen növekedést mutatott. Így a mezőgazdaságban – 6,2 százalékpontos bővüléssel – a piaci alapú hitelállomány aránya elérte a 44,9 százalékot tavaly év végére, míg az élelmiszeriparban ugyanezen állomány aránya 60,3 százalék volt. A mezőgazdasághoz hasonlóan itt is nőtt a részesedés, az előző év negyedik negyedévéhez képest 7,2 százalékponttal.

Csökkent ugyanakkor az egyéni gazdaságok hitelállományának részesedése a teljes agrárgazdasági hitelállományból. Az állomány értéke – az előző négy évben tapasztalt bővülést folytatva – az egy évvel korábbihoz képest ó2,5 százalékkal, azaz 7,6 milliárd forinttal bővült, de az egyéni gazdaságok 2017. évi 28,9 százalékos részesedése a hitelekből 2018 negyedik negyedévének végén 28,2 százalékra mérséklődött. Ez azt jelenti, hogy az összesen 1125 milliárd forintból 316,8 milliárd forintot az egyéni, 808,2 milliárd forintot pedig a társas vállalkozások képviseltek. A részesedés csökkenésének oka elsősorban az, hogy az élelmiszeripari társas vállalkozások hitelei egy év alatt 8,5 százalékkal bővültek.

Az egyéni gazdaságok hitelállományából 98,7 százalékot a mezőgazdasági, 1,3 százalékot az élelmiszeripari szakágazatok képviseltek 2017 negyedik negyedévében. Előbbi 2018 negyedik negyedévében az egy évvel ezelőtti értékhez képest 4,4 milliárd forinttal 309,4 milliárd forintra nőtt, utóbbi 3,3 milliárd forinttal, 4,1 milliárd forintról 7,4 milliárd forintra bővült.

Az agrártevékenységet folytató egyéni gazdaságok beruházási hiteleinek 2015 óta tartó dinamikus bővülése megállt, értéke 2018 negyedik negyedévének végére 5 százalékkal (10,4 milliárd forinttal) csökkent egy év alatt. A hosszú lejáratú forgóeszközhitelek állománya 5,3 százalékkal szintén mérséklődött. Ezzel szemben az éven belüli hiteleké 12,7 százalékkal, míg az egyéb hitelek állománya 41,2 százalékkal bővült 2017 negyedik negyedévéhez képest. E gazdasági kör hitelállományából a beruházási és a hosszú lejáratú forgóeszközhitelek értéke összesen 229 milliárd forint jelentett, ami szintén csökkenést jelent az egy évvel ezelőtti értékhez képest.

A mezőgazdaságon belül a szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó egyéni gazdaságok hitelállománya volt a legmarkánsabb 2018 negyedik negyedévében is, részesedése 68,7 százalékot tett ki. Az alágazat hitelállománya az aktuális negyedév végére 0,2 százalékkal 212,6 milliárd forintra csökkent az előző év azonos időszakához képest. A beruházási hitelek 6,0 milliárd forintos és a hosszú lejáratú forgóeszközhitelek 1,6 milliárd forintos csökkenését az egyéb hitelek 6,6 milliárd forintos növekedése sem tudta ellensúlyozni.

A szántóföldi növénytermesztőkével ellentétben az állattenyésztési szakágazatban egy év alatt 7,2 százalékkal, azaz 2,9 milliárd forinttal emelkedett a hitelállomány értéke, és szintén bővülés volt a kertészeti ágazatnál. Csökkent ugyanakkor a mezőgazdaságban működő egyéni vállalkozások újonnan folyósított hiteleinek értéke, mégpedig a 2017. negyedik negyedévi 21,3 milliárd forintról 17,8 milliárd forintra. A beruházási hitelek egy évvel ezelőtti 62,4 százalékos részesedése pedig 37 százalékponttal mérséklődött az aktuális negyedévben.

Ezzel szemben az élelmiszeripar egyéni vállalkozásainak hitelállománya az előző év azonos időszakához képest 80 százalékkal 7,4 milliárd forintra nőtt az egy évvel korábbi időszakhoz képest.  2018 negyedik negyedévének végére, melyből a piaci hitelállomány 2,0 milliárd forintot képviselt. A növekedést a beruházási hitelek, a hosszú lejáratú forgóeszközhitelek és az éven belüli hitelek együttes, összesen 4,2 milliárd forint értékű növekedése eredményezte. Az ágazatban az összes hitel 44,3 százalékát az éven belüli hitelek, míg 27,9 százalékát a beruházási hitelek jelentették az aktuális negyedév végén.

A mezőgazdasági társas vállalkozások hitelállománya 2014 negyedik negyedévétől fokozatosan mérséklődött egészen 2018-ig, míg az élelmiszeriparé az elmúlt 10 év legmagasabb értékét mutatta 2018 év végén. A mezőgazdasági társas vállalkozások 360 milliárd forintot, az élelmiszeripari társas vállalkozások 513,3 milliárd forint hitelállományt tudhattak magukénak a tavalyi utolsó negyedévben.

A mezőgazdasági társas vállalkozások hitelállománya 2018 negyedik negyedévének végén előző év azonos időszakához képest 2,6 százalékkal 313,6 milliárd forintra emelkedett. A teljes hitelállomány 39,7 százaléka a szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó társas vállalkozásokhoz került, ami 1 százalékponttal maradt el az előző évi részesedéstől. Az ágazat hitelállománya – az évközi ingadozásoktól eltekintve – stagnálást mutatott az elmúlt egy évben.

Szintén jelentős mértékű volt az állattenyésztési szakágazat részesedése 41,1 százalékkal. A szántóföldi növénytermesztéssel szemben az állattenyésztési ágazat hitelállománya egy év alatt 9,9 százalékkal emelkedett, amelyet jelentős mértékben a baromfiágazat hitelállományának 7,4 milliárd forintos növekedése eredményezett.

Az élelmiszeripari társas vállalkozások hitelállománya 66,1 milliárd forinttal bővült 2017 negyedik negyedévéhez képest a tavalyi negyedik negyedévben. A beruházási hitelek értéke az előző év végéhez képest 4,7 százalékkal, 170 milliárd forintról 177,9 milliárd forintra, a hosszú lejáratú forgóeszközhitelek értéke pedig 24 százalékkal, 72,3 milliárd forintról 89,6 milliárd forintra emelkedett tavaly év végére. A piaci hitelek 300,6 milliárd forintot tettek ki, ami a teljes hitelállomány 60,8 százalékát adta.

A teljes hitelállomány legnagyobb hányadát továbbra is az egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozással és tartósítással foglalkozó és a húsfeldolgozás, tartósítás szakágazat vállalkozásai vették igénybe (14,1, illetve 12,4 százalék) 2018 negyedik negyedévében. A húsfeldolgozás, tartósítás (+10,0 milliárd forint), a baromfihús-feldolgozás, tartósítás (+12,2 milliárd forint) és a malomipari termékek gyártása (+3,6 milliárd forint) szakágazat tudta növelni jelentősebb mértékben a hitelállományát az előző év azonos időszakához képest.

Az újonnan folyósított hitelek összege az aktuális negyedév végére az élelmiszeripari társas vállalkozásoknál 129 milliárd forintra, azaz 81,5 százalékkal emelkedett 2017 negyedik negyedévének végén folyósított 71 milliárd forinthoz képest. A hitelek legnagyobb része egy évvel ezelőtt az egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás szakágazat vállalkozásaihoz került (27,5 százalék), az aktuális negyedévben pedig az egyéb szakágazati kategóriába tartozó vállalkozásokhoz (57 százalék). A teljes élelmiszeripari hitelösszegből a piaci hitelek értéke 40,6 százalékot, azaz 52,3 milliárd forintot tett ki.