Jogszabályok érthetően

A Magyar Közlöny 2018. október 1. október 7. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok

Magyar Közlöny 148. szám ( 2018.10.01.)

 

1. Az agrárminiszter 25/2018. (X. 1.) AM rendelete az agrárminiszter feladatkörébe tartozó egyes fejezeti kezelésű előirányzatok módosításáról

 

Kihirdetés napja: 2018. 10.01.

Hatályba lépés napja: 2018. 10.02.

 

A kormányzati szerkezetváltással összefüggő, és egy technikai szövegpontosítást tartalmaz.

 

2. Az agrárminiszter 26/2018. (X. 1.) AM rendelete a mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre vonatkozó minőségrendszerek és az önkéntes mezőgazdaságitermék-tanúsító rendszerek nemzeti elismeréséről

 

Kihirdetés napja: 2018. 10.01.

Hatályba lépés napja: 2018. 10.16.

 

A nemzeti elismerés bejegyzett tanúsító védjeggyel rendelkező mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekre vonatkozó minőségrendszerekre vagy önkéntes mezőgazdaságitermék-tanúsítási rendszerekre adható.

A minőségrendszer akkor ismerhető el, ha biztosítja, hogy

a) a végtermék egyedi jellege olyan egyértelműen meghatározott kötelezettségekre legyen visszavezethető, amelyek garantálják a termék sajátos jellemzőit, a sajátos gazdálkodási vagy termelési módszereket, vagy a végtermék minősége jelentősen múlja felül a köz-, az állat-, illetve a növényegészségügy, az állatjólét vagy a környezetvédelem tekintetében az árukra vonatkozó kereskedelmi előírások szerint megkövetelt minőséget;

b) a rendszer pártatlan, diszkriminációmentes, valamennyi termelő előtt nyitva áll;

c) a rendszer kötelező erejű termékleírásokat tartalmaz, és az e leírásoknak való megfelelést hatóság vagy független ellenőrző szervezet ellenőrzi;

d) a rendszer átlátható, és teljes mértékben biztosítja a termékek nyomonkövethetőségét; és

e) a rendszer pontosan meghatározza a szervezeti felépítést, a felelősségi szabályokat és hatásköröket, a szükséges erőforrásokat, a tanúsítási eljárás folyamatát, a csatlakozás feltételeit és követelményeit, a tagok nyilvántartásának módját és a termékek és előállítóik ellenőrzését.

 

Magyar Közlöny 149. szám ( 2018.10.01.)

 

Az agrárgazdasági tevékenységet érintő rendelkezést nem tartalmaz.

 

Magyar Közlöny 150. szám ( 2018.10.02.)

 

Az agrárgazdasági tevékenységet érintő rendelkezést nem tartalmaz.

 

Magyar Közlöny 151. szám ( 2018.10.03.)

 

1. Az Országgyűlés 18/2018. (X. 3.) OGY határozata a földművesek emléknapjáról

 

Közzététel napja: 2018.10.03.

 

Az Országgyűlés szeptember 17-ét a földművesek emléknapjává nyilvánította. Az Országgyűlés egyidejűleg felkérte a Kormányt, hogy gondoskodjon az emléknap méltó megtartásáról.

 

Magyar Közlöny 152. szám ( 2018.10.04.)

 

Az agrárgazdasági tevékenységet érintő rendelkezést nem tartalmaz.

 

Magyar Közlöny 153. szám ( 2018.10.05.)

 

1. Az agrárminiszter 27/2018. (X. 5.) AM rendelete az afrikai sertéspestis miatt a mangalicasertés-ágazatot sújtó gazdasági veszteségek részleges ellentételezéséhez nyújtott jövedelempótló támogatásról

 

Kihirdetés napja: 2018.10.05.

Hatályba lépés napja: 2018.10.08.

 

A jövedelempótló támogatás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a Támogatási törvény alapján működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe;

b) a jövedelempótló támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában nem áll felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt;

c) a 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerinti tenyészet információs rendszerben a támogatási kérelemben szereplő sertéstartó tenyészet állattartójaként a Támogatási törvény szerinti ügyfél-azonosítójával szerepel;

d) a tenyésztési program szerinti követelményeket a tenyésztő egyesület által igazoltan végrehajtja;

e) a jövedelempótló támogatás iránti kérelméhez csatolja a rendeletben mehhatározottak szerinti nyilatkozatokat.

A mezőgazdasági termelő a jövedelempótló támogatás iránti kérelmét 2018. október 10. és 2018. október 25. között nyújthatja be papír alapon a Magyar Államkincstárhoz a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon. Egy mezőgazdasági termelő egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A jövedelempótló támogatás mértéke mangalica tenyészkoca egyedenként legfeljebb 70 000 forint.

A jövedelempótló támogatás finanszírozására 2018. évben 500 000 000 forint keretösszeg áll rendelkezésre.

 

2. Az agrárminiszter 28/2018. (X. 5.) AM rendelete az egyes mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

 

Kihirdetés napja: 2018.10.05.

Hatályba lépés napja: 2018.10.06.

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás részletes feltételeiről szóló 18/2011. (III. 9.) VM rendelet módosítása értelmében módosultak a kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó szabályok.

 

A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet módosítása az elszámolható költségeket érintő rendelkezéseket tartalmaz.

 

A pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről szóló 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet módosítása közösségi jogharmonizációs rendelkezéseket tartalmaz.

 

Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet módosítása a gombafajokat érintő rendelkezést tartalmaz.

 

Budapest, 2018.október 8.

Korábbi változások

A Magyar Közlöny 2019. május 13. és május 19. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.05.20
A Magyar Közlöny 2019. május 6. és május 12. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.05.13
A Magyar Közlöny 2019. április 29. és május 5. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.05.06
A Magyar Közlöny 2019. április 22. és április 28. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.04.29
A Magyar Közlöny 2019. március 25. és március 31. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.04.01
A Magyar Közlöny 2019. március 11. és március 17. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.03.18
A Magyar Közlöny 2019. március 04. és március 10. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.03.11
A Magyar Közlöny 2019. február 11. és február 17. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.02.18
A Magyar Közlöny 2019. február 4. és február 10. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.02.10
A Magyar Közlöny 2019. január 28. és február 3. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.02.04
A Magyar Közlöny 2019. január 21. és január 27. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.01.28
A Magyar Közlöny 2019. január 07. és január 13 között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.01.16
A Magyar Közlöny 2019. január 1. és január 6. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.01.07
A Magyar Közlöny 2018. december 24. és december 31. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.01.03
A Magyar Közlöny 2018. december 17. és december 23. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.12.25
A Magyar Közlöny 2018. december 10. és december 16. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.12.18
A Magyar Közlöny 2018. december 3. és december 9. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.12.13
A Magyar Közlöny 2018. november 19. és november 25. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.11.26
A Magyar Közlöny 2018. november 12. és november 18. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.11.20
A Magyar Közlöny 2018. november 5. és november 11. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.11.12
A Magyar Közlöny 2018. október 29. és november 4. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.11.05
A Magyar Közlöny 2018. október 22. október 28. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.10.29
A Magyar Közlöny 2018. október 15. október 21. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.10.24
A Magyar Közlöny 2018. október 8. október 14. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.10.16
A Magyar Közlöny 2018. szeptember 24. és szeptember 30. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.10.01
A Magyar Közlöny 2018. szeptember 10. és szeptember 16. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.09.20
A Magyar Közlöny 2018. szeptember 3. és szeptember 9. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.09.12
A Magyar Közlöny 2018. augusztus 27. és szeptember 2. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.09.03
A Magyar Közlöny 2018. augusztus 20. és augusztus 26. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.08.27
A Magyar Közlöny 2018. augusztus 13. és augusztus 19. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.08.21
A Magyar Közlöny 2018. július 30. és augusztus 5. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.08.13
A Magyar Közlöny 2018. július 30. és augusztus 5. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.08.08
A Magyar Közlöny 2018. július 23. és július 29. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.07.30