Jogszabályok érthetően

A Magyar Közlöny 2019. május 6. és május 12. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok

Magyar Közlöny 75. (2019.05.06.) szám

 

Az agrárgazdaságot érintő rendelkezést nem tartalmaz.

 

Magyar Közlöny 76. (2019.05.07) szám

 

Az agrárgazdaságot érintő rendelkezést nem tartalmaz.

Magyar Közlöny 77. (2019.05.07.) szám

 

Az agrárgazdaságot érintő rendelkezést nem tartalmaz.

Magyar Közlöny 78. (2019.05.08.) szám

 

Az agrárgazdaságot érintő rendelkezést nem tartalmaz.

Magyar Közlöny 79. (2019.05.10.) szám

 

1. A Kormány 108/2019. (V. 10.) Korm. rendelete az Agrárgazdasági Kutató Intézet átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

 

Kihirdetés napja: 2019.05.10.

Hatályba lépés napja: 2019. 05.11.

 

A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása értelmében „az Agrárgazdasági Kutató Intézet” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ” szöveg lép.

 

Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása értelmében Korm. rendelet 1. melléklet A:2 mezőjében az „Agrárgazdasági Kutató Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ” szöveg lép.

Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása értelmében 8. mellékletében és 12. mellékletében az „Agrárgazdasági Kutató Intézet” szövegrészek helyébe a „Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ” szöveg lép.

 

2. Az agrárminiszter 17/2019. (V. 10.) AM rendelete az Agrárgazdasági Kutató Intézet átalakításával összefüggésben egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 

A jogszabály az alábbi rendeletek módosításaiban a Agrárgazdasági Kutató Intézet helyébe szövegrész helyébe a „Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ” szöveg lép:

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása,

A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosítása

A piaci árinformációs rendszer és a tesztüzemi információs rendszer működéséről szóló 127/2013. (XII. 8.) VM rendelet módosítása

A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosítása

A mezőgazdasági kistermelői támogatásról szóló 16/2015. (IV. 9.) FM rendelet módosítása

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről szóló 8/2017. (III. 2.) FM rendelet módosítása

A mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis feletti rendelkezési jogról és az abból származó adatok kezeléséről, valamint az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére szolgáló pénzforrás felhasználásáról szóló 36/2017. (VII. 6.) FM rendelet módosítása

A cukorágazat szabályozásának egyes kérdéseiről szóló 2/2018. (VI. 22.) AM rendelet módosítása

A termésbecslésről, állapotminősítésről, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 5/2018. (II. 23.) FM rendelet módosítása.

 

3. Az agrárminiszter 18/2019. (V. 10.) AM rendelete az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról

 

Kihirdetés napja: 2019.05.10.

Hatályba lépés napja: 2019.05.18.

 

A rendelet értelmében az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program keretében vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe. A program célja szerint a végső kedvezményezett a tanuló.

A kérelmező a rendeletben foglaltak szerinti bejelentést és azok mellékleteit a Kincstár által a honlapján közleményben közzétett nyomtatvány szerint, a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus felületen, szkennelt formában, Ügyfélkapus azonosítást követően nyújtja be.

A programban az a kérelmező vehet részt, aki vagy amely rendelkezik a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programban történő részvételre vonatkozó előzetes jóváhagyásával.

A programban történő részvételre előzetesen jóváhagyott kérelmező egy vagy több fenntartóval köthet a következő tanítási évtől kezdődően legfeljebb három tanítási évre szóló, köznevelési intézményenként egy okiratba foglalt megállapodást a támogatott termékeknek a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók számára történő kiszállítására.

A támogatási összeget az a kérelmező igényelheti,

a) amelynek a programban történő részvételét a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv előzetesen jóváhagyta, és

b) amely rendelkezik legalább egy fenntartóval legalább egy köznevelési intézmény vonatkozásában kötött, és a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által jóváhagyott megállapodással.

A program keretében – a Kincstár által jóváhagyott mennyiség erejéig és a megállapodásban meghatározott ütemezéssel – szállítható termék fogyasztásra közvetlenül alkalmas és a rendeletben meghatározottak szerinti minőségi és élelmiszer-biztonsági feltételeknek megfelelő, az Európai Unióban megtermelt termék lehet.

A tanulónként kiosztható termék mennyisége hetente legfeljebb négy adag. Hetente legalább kétféle terméket kell kiosztani.

A támogatási összeg kifizetése iránti kérelmet a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon, az adott szállítási időszakban kiszállított termékre vonatkozóan időszakonként egy alkalommal, az adott időszak végét követő harmadik hónap utolsó napjáig kell benyújtani.

A támogatás mértéke a megállapodásnak megfelelően leszállított és kiosztott, termék egy adagjára vetített és meghatározott bruttó összeg, azonba nem lehet több mint az egy hétre és egy főre számított támogatás legfeljebb bruttó kétszáz forint.

A Kincstár ellenőrzi a támogatás felhasználását.

Korábbi változások

A Magyar Közlöny 2019. május 13. és május 19. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.05.20
A Magyar Közlöny 2019. április 29. és május 5. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.05.06
A Magyar Közlöny 2019. április 22. és április 28. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.04.29
A Magyar Közlöny 2019. március 25. és március 31. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.04.01
A Magyar Közlöny 2019. március 11. és március 17. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.03.18
A Magyar Közlöny 2019. március 04. és március 10. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.03.11
A Magyar Közlöny 2019. február 11. és február 17. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.02.18
A Magyar Közlöny 2019. február 4. és február 10. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.02.10
A Magyar Közlöny 2019. január 28. és február 3. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.02.04
A Magyar Közlöny 2019. január 21. és január 27. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.01.28
A Magyar Közlöny 2019. január 07. és január 13 között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.01.16
A Magyar Közlöny 2019. január 1. és január 6. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.01.07
A Magyar Közlöny 2018. december 24. és december 31. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2019.01.03
A Magyar Közlöny 2018. december 17. és december 23. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.12.25
A Magyar Közlöny 2018. december 10. és december 16. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.12.18
A Magyar Közlöny 2018. december 3. és december 9. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.12.13
A Magyar Közlöny 2018. november 19. és november 25. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.11.26
A Magyar Közlöny 2018. november 12. és november 18. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.11.20
A Magyar Közlöny 2018. november 5. és november 11. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.11.12
A Magyar Közlöny 2018. október 29. és november 4. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.11.05
A Magyar Közlöny 2018. október 22. október 28. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.10.29
A Magyar Közlöny 2018. október 15. október 21. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.10.24
A Magyar Közlöny 2018. október 8. október 14. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.10.16
A Magyar Közlöny 2018. október 1. október 7. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.10.10
A Magyar Közlöny 2018. szeptember 24. és szeptember 30. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.10.01
A Magyar Közlöny 2018. szeptember 10. és szeptember 16. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.09.20
A Magyar Közlöny 2018. szeptember 3. és szeptember 9. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.09.12
A Magyar Közlöny 2018. augusztus 27. és szeptember 2. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.09.03
A Magyar Közlöny 2018. augusztus 20. és augusztus 26. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.08.27
A Magyar Közlöny 2018. augusztus 13. és augusztus 19. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.08.21
A Magyar Közlöny 2018. július 30. és augusztus 5. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.08.13
A Magyar Közlöny 2018. július 30. és augusztus 5. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.08.08
A Magyar Közlöny 2018. július 23. és július 29. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
2018.07.30